Javorová dolina

Ľadovcová dolina na severe Vysokých Tatier s horskou bystrinou Javorinka.

Začiatok Javorovej doliny prechádza pekným lesnatým terénom, v strede doliny vystrieda les kosodrevina. Až v závere, nad pásmom kosodreviny, sa začína dvíhať v strmšie výšvihy do Zadnej Javorovej doliny, odkiaľ strmo vystupuje až do sedla Sedielko. Dolina má množstvo vedľajších dolín a doliniek. Názov platí pre celý komplex doliny, aj keď jej horná časť má osobitné označenie Zadná Javorová dolina, niekedy Zadná dolina Javorová.
Názov nesie podľa javorov, ktoré v okolitých lesoch rástli viac ako dnes. Lesy niekdajšieho javorinského panstva značne utrpeli ťažbou pre potreby historických lepenkární, pálením dreveného uhlia a holorubmi. Zastúpenie javora je dnes nevýrazné alebo chýba vôbec. Geologická expozícia hornín Tatier sa nachádza pri horárni pod Muráňom, kde je aj vedecká plocha pre účely zistenia vplyvu podkôrného hmyzu na smrekové porasty.